فاواکار| کاریابی تخصصی آنلاین
فاواکار| کاریابی تخصصی آنلاین

متاراد : فاواکار، کمک به شرکت‌ها و کارجوها در حوزه IT

پوشش رسانه‌ای اولین‌ نمایشگاه متاراد کاری‌ از آرش سروری
با حمایت: خانه بلاکچین ایران و اکسفا با تشکر از: مرکز کار‌ ایران علی زنجانی سعید سمیعی
در قسمت سیزدهم، گفتگویی داشتیم با فهمیه برومند، موسس کاریابی تخصصی فاواکار

 

بازدیدها: 19